Ludzie, kompozyty,
technologie.

Historia firmy MARKOS

Wiodącymi produktami firmy MARKOS są obudowy elektrowni wiatrowych, łodzie ratunkowe i ratownicze, łodzie turystyczne, robocze oraz specjalnego przeznaczenie. Części łodzi żaglowych i motorowych są równie istotnym elementem w firmowym portfolio, choć oczywiście nie ostatnim. Tak szerokie spektrum produktów daje firmie MARKOS prawdziwą satysfakcję, jak i ugruntowaną pozycję na światowym rynku. Wdrożona filozofia Lean Manufacturing zapewnia ciągłą optymalizację i progres we wszystkich obszarach aktywności. Firma MARKOS, konsekwentnie realizując wizję rozwoju, aktywnie działa również w projektach mających na celu wprowadzanie ekologicznych materiałów i rozwiązań w procesie produkcyjnym. Troska o stan środowiska, obok ciągłego doskonalenia oferowanych produktów, jest najważniejszym punktem strategii całej firmy.

Jachty, branża motoryzacyjna i wiatraki to nie wszystko. Jest też dobrze rozwijający się sektor laminatów technicznych dla farm ryb, których hodowla z otwartych akwenów przenosi się do zbiorników kompozytowych. Są połączone rurami przepompowującymi i uzdatniającymi wodę. Pierwsze tego typu instalacje działają już na północy Norwegii.

Dla firmy MARKOS najcenniejszym kapitałem jest człowiek. Zatrudniająca dziś kilkaset osób firma stawia na budowanie profesjonalnych relacji z pracownikami, jak również inicjowanie działań, które mają budować między samymi pracownikami relacje pełne wzajemnego szacunku, życzliwości i tolerancji. Jako odpowiedzialny pracodawca na pierwszym miejscu zawsze stawia poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Bez tych ludzi, sukces nie zostałby osiągnięty. Pracownicy czują, że mają swój wkład w rozwój firmy i ich praca ma znaczenie, a produkty, które wychodzą spod ich rąk, pełnią różne funkcje – obok podnoszenia standardu życia, rozwoju wybranych sektorów gospodarki, pomagają w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

Od 2001 roku udziałowcem firmy MARKOS jest jeden z głównych, wieloletnich klientów firmy, uznana niemiecka stocznia Fr. Fassmer Ltd. Alians z niemieckim gigantem pozwolił na zwiększenie potencjału produkcyjnego i efektywności ekonomicznej oraz transfer informacji technicznej i technologicznej.