Ludzie, kompozyty,
technologie.

Polityka prywatności i RODO

Klauzula informacyjna - Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies

 1. Markos Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

Dane rejestracyjne firmy i Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Markos Sp. z o.o. z ul. Przemysłowa 11, Głobino, 76-200 Słupsk

 2. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: Markos Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, Głobino, 76-200 Słupsk

  • przez elektroniczną skrzynkę e mail: markos@markos.pl

  • telefonicznie: +48 (59) 8485311, fax +48 (59) 8485326

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Markos Sp. z o.o., działająca zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 2. Otrzymane dane chronimy zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie dane osobowe i kontaktowe, przekazywane nam za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail, telefonu lub listownie, są przekazywane nam przez Państwa dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane (np. udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zawarcie lub wykonanie umowy, której są Państwo stroną) oraz za Państwa zgodą. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, a następnie usuwane.

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę;

  • dochodzenie roszczeń;

  • archiwizacja;

  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Markos Sp z o.o.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Powoduje to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL.

 2. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 5. Dane osobowe przekazywane przez Państwa za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim i Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Polityka Cookies

 1. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora.

 2. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

 3. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora.

 4. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

 5. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika).

 6. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Ważność oferty przedstawionej w serwisie

 1. Oferta przedstawiona na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolna i nie stanowi zobowiązania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian na niniejszej stronie internetowej w jej części lub w całości, a także do uzupełniania przedstawionych informacji, skracania, usuwania, bądź też do czasowego lub ostatecznego zawieszenia internetowej publikacji oferty.

 2. Wszelkie roszczenia związane z powstaniem strat materialnych i niematerialnych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych na niniejszej stronie informacji, bądź też w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone.