Wysoka jakość stanowi priorytet w codziennym funkcjonowaniu firmy. Dotyczy ona zarządzających i każdego pracownika firmy. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania jakości na wszystkich etapach powstawania produktu finalnego oraz jakości komponentów niezbędnych do jego wytwarzania.

Wszystkie normy jakościowe zawiera firmowa księga jakości. Ich przestrzeganie potwierdzają liczne certyfikaty, tj. ISO9001, Shop Approval i inne, dopuszczające MARKOS do produkcji elementów z laminatu, a wydane przez renomowane towarzystwa klasyfikacyjne. Również materiały wykorzystywane przy produkcji laminatów posiadają wszelkie wymagane certyikaty, jak Germanischer Lloyd, OHSAS.

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO DNV-GLApproval of Manufacturer Certyficate DNV-GL

Załącznik do certyfikatu - strona 2