RTM – skrót od angielskiego Resin Transfer Molding, to jedna z technologii form zamkniętych. Wszystkie warstwy zbrojenia (z włókna ciągłego) oraz ew. materiału przekładkowego układane są na sucho w formie, następnie przykrywane przeciwformą. Do zamkniętego i szczelnego układu doprowadza się punktowo żywicę pod niewielkim nadciśnieniem. Tak podana żywica o czasie żelowania ok. 20 minut przesyca całą strukturę zbrojenia. Nadmiar żywicy jest odprowadzany na zewnątrz formy, ewentualnie z pomocą niewielkiego podciśnienia. Ponieważ stosowane ciśnienia są niewielkie, konstrukcje form są lekkie i stąd stosowana powszechnie nazwa: lekki RTM. Ciężkie i kosztowne metalowe formy stosowane w tradycyjnym („ciężkim”) RTM są używane w produkcji wielkoseryjnej, gdzie cykl produkcyjny jest dodatkowo skrócony poprzez większe ciśnienie wtrysku, krótszy czas żelowania i podgrzewanie form.

Zalety technologii lekkiego RTM:

• Ochrona środowiska
– Redukcja emisji styrenu do środowiska
– Radykalne zmniejszenie narażenia pracowników na działanie takich związków jak katalizatory, żywica (styren), pyły wypełniaczy

• Kontrola wymiarów
– Wysoka powtarzalność wyrobów
– Duża dokładność wymiarów obrysu oraz grubości
– Wymiary wyrobu są znormalizowane podczas przygotowania formy - operator nie musi ich kontrolować w procesie produkcji

• Gładka powierzchnia z obu stron - efekt estetyczny

• Możliwość produkcji wyrobów o skomplikowanych kształtach
– Technologia pozwala na stosowanie przekładek typu sandwich oraz tkanin aramidowych, węglowych czy diolenowych

Nasza firma od wielu lat stosuje lekki RTM przy produkcji elementów konstrukcji jachtów. W najbliższym czasie planujemy zastosowanie tej technologii do produkcji elementów elektrowni wiatrowych.