Przykładowy film

Prezes Bernardyn Marciniak

Mgr inż. budowy okrętów. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. Wieloletni pracownik biura projektowego Stoczni "Ustka". Założyciel i współwłaściciel firmy MARKOS.

 

Prezes Cezary Koseski

Mgr inż. budowy okrętów. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej. Wieloletni pracownik biura projektowego Stoczni "Ustka". Założyciel i współwłaściciel firmy MARKOS.

 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Zakładu Adam Studzieniecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach przemysłowych, we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem.